فینال فوتسال جام رمضان زاهدان - 1401

پاسارگاد 1-0 تاج