یوسف تیموری : از 13 سالگی بوکس کار میکردم

گفتگوی برنامه میدان با کمدین محبوب