زاهدان قلعه اي براي شطرنج كشور؛

رقابت ٧ روزه زير ١٦ ساله ها براي حضور در آسيا

هيئت شطرنج سيستان و بلوچستان امسال هم ميزبان يك رويداد مهم ملي شده است و رقابتهاي زير ١٦ سال قهرماني كشور از روز شنبه ١٧ ارديبهشت در زاهدان آغاز شد.

 

هيئت شطرنج سيستان و بلوچستان امسال هم ميزبان يك رويداد مهم ملي شده است و رقابتهاي زير ١٦ سال قهرماني كشور از روز شنبه ١٧ ارديبهشت در زاهدان آغاز شد.

رييس هيئت شطرنج سيستان و بلوچستان گفت : این مسابقات انتخابی رقابتهای آسیایی است و 40 شطرنج باز هفت روز و در 9 دور رقابت می کنند.

ریگی فرد افزود : میزبانی رقابتهای ملی و بین المللی در استان ضمن ایجاد انگیزه برای شطرنج بازان استان و کمک به خودباوری آنان ، امکان معرفی هر چه بیشتر شطرنج را در استان فراهم می کند و به همین دلیل است که هیچگاه از تاثیر میزبانی غافل نشدیم.

وی به ظهور شطرنج بازان مستعد سیستان و بلوچستان هم اشاره کرد و گفت : سیستان و بلوچستان در رقابتهای زیر 16 سال 13 نماینده دارد و  شخصا  به درخشش عرشيا ساراني شطرنج باز شهرستان زابل در اين رقابتها اميدوارم و چه بسا خود او بتواند تنها منتخب کشورمان برای رقابتهای قهرمانی آسیا باشد.