رشته دارای پشتوانه ؛ بوکس و معرفی ملی پوش جدید

بوکس توقف ناپذیرش راهش را ادامه می دهد و قرار نیست این راه بدون ملی پوش بماند. حالا ستاره دیگری در بوکس سیستان و بلوچستان به آینده چشمک می زند. بوکسوری که دارایی تازه ای محسوب می شود.

ادامه مطلب