پرافتخار مثل شهرام اربابی

شهرام اربابی تنها چهره ورزشی سیستان و بلوچستان محسوب می شود که حضور در دو دوره المپیک را تجربه کرده است. بزودی در بخش " چهره ها " در پایگاه خبری ضربه 60 با فهرست موفقیت ها و افتخارات این داور بی بدیل تکواندوی استان آشنا می شوید:

ادامه مطلب